Hem

Copyright © All Rights Reserved Navaren.se

Navarens Samfällighetsförening

Rviderad 28-11-2016

© Lars G Mathiasson 2014

Ny sida : Telia extr, Övriga sidor har uppdaterats i förekommande fall.

 

Navaren den 28 nov 2016.

 

Lars G Mathiasson

sekr.

Navaren

Navarens samfällighetsförening omfattar 95 fastigheter i södra delen av Tygelsjö

 

ALLTID AKTUELLT:

 

OBS anmäl nya eller ändrade e-postadresser till sekreteraren.

 

Nya fastighetsägare uppmanas att lämna information till sekreteraren om namn, adress, telefon och e-postadress.

 

Vid delad lagfart uppgifter på båda ägarna. Det för att ge snabb information och hålla röstlängd aktuell!

 

 

Styrelsen/Lars G Mathiasson

Sekr.

 

Navare är ett längre grovt borr med trähandtag, för borrning i trä för hand.