Hem

Copyright © All Rights Reserved Navaren.se

Navarens Samfällighetsförening

Reviderad 27 feb, 2017

Rev den27-02-2017

Kallelse till

Ordinarie stämma för Navarens samfällighetsförening samt Tygelsjö södra villaförenings årsmöte.

 

ONSDAGEN den 22 mars 2017

Tygelsjöskolans matsal TID: 18,30

 

Alla medlemmar är Välkomna.

 

Föredragningslista för Navarens samfällighetsförenings ordinarie stämma är utsänd / utdelad den 27 februari 2017 till samtliga medlemmar.

 

Enligt stadgan föreskrivna handlingar är tillgängliga hos sekreteraren.

 

Ny sida : Återvinning, Övriga sidor har uppdaterats i förekommande fall.

 

Navaren den 27 feb. 2017

Lars G Mathiasson

sekr.

Navaren

Navarens samfällighetsförening omfattar 95 fastigheter i södra delen av Tygelsjö

 

ALLTID AKTUELLT:

 

OBS anmäl nya eller ändrade e-postadresser till sekreteraren.

 

Nya fastighetsägare uppmanas att lämna information till sekreteraren om namn, adress, telefon och e-postadress.

 

Vid delad lagfart uppgifter på båda ägarna. Det för att ge snabb information och hålla röstlängd aktuell!

 

 

Styrelsen/Lars G Mathiasson

Sekr.

 

Navare är ett längre grovt borr med trähandtag, för borrning i trä för hand.

© Lars G Mathiasson 2014