Hem

Copyright © All Rights Reserved Navaren.se

Navarens Samfällighetsförening

Sidan reviderad 2016-10-03

© Lars G Mathiasson 2014

Navarens samfällighetsförening omfattar 95 fastigheter i södra delen av Tygelsjö

 

Tygelsjö den 30 september 2016.

 

Viktigt Meddelande till alla medlemmar.

 

Idag har rivningen av Lantmännen silos påbörjats,

som många befarat, uppstod problem med dammpartiklar.

I den rådande kraftiga vinden drev dammet in över våra

fastigheter.

 

Dammet kan skapa irritation i luftvägarna känsliga personer,

tränga in i husen, skada bilarnas lack, lägga sig på växter och annan egendom.

 

Var därför försiktig genom att hålla fönster och dörrar stängda när vinden kommer från lantmännens silos.

 

Spola omgående av bilar och ytor som blivit belagda av dammet och där risk finnas att dammet kan bränna fast och därmed orsaka skador.

 

Skulle skador eventuellt uppkomma, skall dessa anmälas till Ditt försäkringsbolag.

Det finns även möjlighet att kontakta fatighetsägarens representant,

Förvaltare Per Cismas, Lantmännens Fastighetsbolag AB, tel; 010-5560696 eller

Mobil 070-6505379.

 

Dessa råd gäller under hela rivningstiden!

 

Ordf.Bertil Påhlsson har den 30 september varit i kontakt med ansvarig arbetsledare

hos Trellegräv AB som skall försöka begränsa olägenheterna.

 

Ansvarig arbetsledare, Rickard Thor Trellegräv, Mobil 0709 – 769403.

 

Lars G Mathiasson

Sekr.

Navarens Samfällighetsförening

 

ALLTID AKTUELLT:

 

OBS anmäl nya eller ändrade e-postadresser till sekreteraren.

 

Nya fastighetsägare uppmanas att lämna information till sekreteraren om namn, adress, telefon och e-postadress.

 

Vid delad lagfart uppgifter på båda ägarna. Det för att ge snabb information och hålla röstlängd aktuell!

 

 

Styrelsen/Lars G Mathiasson

Sekr.

 

Navare är ett längre grovt borr med trähandtag, för borrning i trä för hand.